Evästeilmoitus

Viimeisin päivitys: 25.5.2023

Yleisesti

Käytämme erilaisia evästeitä verkkosivuillamme, joista osaa kontrolloimme me ja osaa kolmannet osapuolet.  Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivujemme toimivuuden vuoksi, osaa me käytämme voidaksemme analysoida käyttäytymistäsi verkkosivuillamme ja osaa me käytämme markkinointitarkoituksiin.

Sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukaisesti meidän on saatava sinun suostumuksesi ei-välttämättömien evästeiden käytölle, ja meidän tulee myös informoida sinua verkkosivuillamme käytössä olevista evästeistä.

Evästeistä

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme useisiin eri tarkoituksiin, mutta yleisesti ottaen käytämme evästeitä seuraaviin päätarkoituksiin:

  • Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita tarvitaan verkkosivujemme toimintaa varten. Niihin kuuluu mm. evästeet, joilla voit käyttää turvallisesti verkkosivujamme.
  • Ei-välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita käytetään muihin liiketoiminnan tarkoituksiin, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi analytiikkaa ja markkinointia koskevat evästeet. 
Valintasi eri evästeitä koskien

Asetamme välttämättömiä evästeitä verkkoselaimellesi ilman suostumustasi, sillä niiden käyttö on välttämätöntä verkkosivujemme toimimisen kannalta. Ei-välttämättömiä evästeitä asetetaan verkkoselaimellesi vain suostumuksellasi.

Ilmoitus tietojen siirrosta ETA: n ulkopuolelle (mukaan lukien Yhdysvallat)

Jotkut evästeistämme saattavat edellyttää henkilötietojen (pääasiassa IP-osoitteiden) siirtämistä ETA:n ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Kun henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle evästeidemme yhteydessä, pyrimme varmistamaan riittävän tietosuojan tason esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission julkaisemia vakiolausekkeita (eng. Standard Contractual Clauses) ja muita vastaavia järjestelyjä.

Yhdysvaltoihin ei tällä hetkellä sovelleta Euroopan komission päätöstä tietosuojan riittävyydestä. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ei voi tapahtua ilman tiedonsiirtovälineiden ja suojatoimien käyttöönottoa. Huolimatta parhaista pyrkimyksistämme varmistaa tietosuojan riittävä taso, EU:n valvontaviranomaiset saattavat pitää käytössä olevia lisäsuojatoimia riittämättöminä, mikä puolestaan voi aiheuttaa joitakin rekisteröityihin kohdistuvia riskejä. Ennen kaikkea: (i) Yhdysvaltojen lainsäädäntö voi antaa Yhdysvaltojen viranomaisille mahdollisuuden saada perusteeton pääsy Yhdysvalloissa käsiteltyihin henkilötietoihin ja (ii) EU:ssa asuvilla rekisteröidyillä ei ole Yhdysvalloissa riittäviä oikeussuojakeinoja henkilötietojensa osalta.  

Yhdysvaltoihin tapahtuviin tiedonsiirtoihin liittyvän oikeudellisen epävarmuuden vuoksi korostamme, että kaikki tiedonsiirrot ETA:n ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin, perustuvat nimenomaiseen ja tietoiseen suostumukseesi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Lue lisää oikeuksistasi Tietosuojailmoituksestamme.