Juridinen näkökulma kryptovaluuttoihin ja niiden verotukseen

Virtuaalivaluutat – kryptot – eivät tarvitse taustalleen lohkoketjua. 

Lainsäätäjä on katsonut, että kaikki digitaalisessa muodossa oleva arvo, jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole laillinen maksuväline, jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä, ja joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti, on virtuaalilaluuttaa.

Virtuaalivaluuttojen verotus

Virtuaalivaluuttojen luovutuksesta ja vaihtamisesta saadun voiton verotuksesta on saatavilla suhteellisen vähän tietoa, eikä sitä ole käsitelty tuomioistuimissakaan kuin muutaman kerran (Itä-Suomen HAO 29.11.2018/1027/1 ja Helsingin HAO 6.7.2018/18/0426/3). 

Virtuaalivaluuttojen verotuksen kulmakivenä on Verohallinnon ohje ”Virtuaalivaluuttojen verotus”, joka on tosin päivityksen alla korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisun vuoksi. Toimistomme on perehtynyt laajasti virtuaalivaluuttojen verotukseen ja osaamme varmasti auttaa sekä neuvoa teitä verotuksen kanssa.

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut ratkaisussaan KHO 2019:42, että kryptovaluuttojen luovutusvoiton verotukseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoittosäännöksiä. Toisin sanoen: Virtuaalivaluuttojen myyjäsaa vähentää verotuksessaan virtuaalivaluuttojen hankkimisesta aiheutuneet menot. Tämän lisäksi virtuaalivaluuttojen myynnistä aiheutuvat tappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. 

Ratkaisun antamista aiemmin tehtyihin verotuspäätöksiin on mahdollista hakea takautuvasti oikaisua.

Virtuaalivaluuttojen tarjoajat

Laki virtuaalivaluuttojen tarjoajista astui voimaan 1.5.2019, ja laki velvoittaa virtuaalivaluuttojen tarjoajaa jatkossa rekisteröitymään Finanssivalvonnalle, voidakseen laillisesti tarjota virtuaalivaluuttapalveluita. Rekisteröityminen on tehtävä viimeistään 1.11.2019, mutta uusien tarjoajien tulee rekisteröityä jo ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitymisvelvollisuus koskee virtuaalivaluuttojen liikkeellelaskijoita, vaihtopalveluita, markkinapaikkoja sekä lompakkopalveluiden tarjoajia.

Laki tuo myös muita velvoitteita kuin rekisteröitymisen:

1. Asiakirjojen säilyttäminen (10 §)
2. Asiakasvarojen säilyttäminen (11 §)
3. Markkinointi (12 §)
4. Asiakkaan tunteminen (13 §)

Velvoitteissa on kyse erinäisten käytäntöjen luomisesta ja dokumentoinnista, käytännön toteuttamisesta sekä säännöllisestä arvioinnista, joiden kaikkien toteuttaminen voi olla haastavaa.

Lain sanamuoto ei myöskään kerro koko totuutta rekisteröintivelvollisuuden vaatimuksista, jonka vuoksi rekisteröitymisprosessi on haastava ja saattaa venyä. Nordic Law on aktiivisesti selvittänyt Finanssivalvonnan vaatimuksia rekisteröimiselle ja auttanut esimerkiksi Prasos Oy:tä rekisteröimisprosessin läpiviemisessä.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos tarvitset apua virtuaalivaluuttoihin liittyvissä kysymyksissä.