2. marraskuuta 2021 | Jon Hautamäki

Uutishuone

Arpajaislain tulevat muutokset

Suomen hallitus antoi syyskuun lopulla eduskunnalle ehdotuksen arpajaislain muuttamisesta. Muutosten on tarkoitus vähentää rahapelihaittoja vahvistamalla Veikkauksen yksinoikeuden asemaa. Suunniteltavat muutokset koskevat pääosin rahapelien mainontaa sekä rahapelikysynnän ohjaamista Veikkauksen peleihin. Arpajaislain mukaan rahapeleillä tarkoitetaan kaikkia arpajaisia, jossa pelaaja voi voittaa rahaa.

Hallituksen esittämistä muutoksista selvästi keskeisin koskee rahapelien markkinoinnin rajoittamista. Nykyisen arpajaislain mukaan vain Veikkauksen rahapelien markkinointi on sallittua. Muiden rahapelitoimijoiden markkinointikieltoa on kuitenkin kierretty laajasti, ja arpajaislakiin ehdotetaankin laajempia mahdollisuuksia estää kielletty markkinointi. Ehdotuksen mukaisesti muille rahapelitoimijoille voitaisiin asettaa maksuliikenne-esto, jolloin pankkien ja muiden maksupalveluiden tarjoajien tulee estää rahapelaamiseen liittyvä maksuliikenne kiellon saaneeseen rahapelitoimijaan. Esto voidaan asettaa vain, jos rahapelitoimija on Poliisihallituksen niin sanotulla estolistalla, jolle asettaminen vaatii Poliisihallituksen erillisen kieltopäätöksen. Rahapelien mainonnankieltoa sekä seuraamusmaksun määräämisen mahdollisuutta laajennetaan myös luonnollisiin henkilöihin, jolloin esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajille voidaan määrätä arpajaislain mukainen seuraamusmaksu, jos he markkinoivat rahapelejä.

Lisäksi hallitus ehdottaa pakollisen tunnistautumisen ulottamista kaikkiin rahapeleihin ja jopa raaputusarpoihin vuoteen 2024 mennessä. Pakollisen tunnistautumisen ulottamisesta muiden kuin Veikkauksen rahapeleihin ei annettu tarkempaa tietoa. Ehdotuksessa esitetään myös, että Poliisihallituksen toimivaltaa laajennetaan niin, että sillä on mahdollisuus väliaikaisesti keskeyttää rahapelin toimeenpano, jos kuluttajien oikeusturva tai sen varmistamiseksi toteutettava valvonta vaarantuu.

Arpajaislakiin ehdotetut muutokset vaikeuttavat muiden rahapelitoimijoiden kuin Veikkauksen toimintaa Suomessa merkittävästi, ja vahventaa Veikkauksen rahapelimarkkinamonopolia Suomessa. Nähtäväksi kuitenkin jää kuinka kauan nykyinen monopoli on perusteltavissa ilman, että alan toimijat ryhtyvät kriittisesti tarkastelemaan nykymonopolia ja sen tarvetta.

02.11.2021 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri