16. syyskuuta 2020 | Jon Hautamäki

Kryptot & Uutishuone

EU suunnittelee uutta virtuaalivaluuttasääntelyä

EU-komissio suunnittelee uutta sääntelyä toimikentälle koskien virtuaalivaluuttoja. Uudesta sääntelystä ei ole vielä kovinkaan paljoa konkreettista tietoa, mutta komission antamien tietojen mukaan sääntelyn tarkoituksena on selkeyttää virtuaalivaluuttojen asemaa EU:ssa sekä lisätä virtuaalivaluuttojen valvontaa. Ottaen huomioon EU:n jäsenvaltioiden vaihtelevan tehokkuuden implementoida viidennen rahanpesudirektiivin mukaiset velvoitteet virtuaalivaluutta-alan toimijoita koskien, uusi tuleva sääntely tullaan todennäköisimmin toteuttamaan asetuksena, jolloin sääntely tulee olemaan sama kaikissa jäsenvaltioissa ilman erillistä implementointia.

Komission antamien tietojen mukaan sääntely tulee laajentamaan virtuaalivaluutan määritelmää ja jaottelemaan virtuaalivaluuttoja eri kategorioihin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi maksutokeneihin ja sijoitustokeneihin. Lisäksi virtuaalivaluutan tarjoajien valvontaa lisätään ja rekisteröitymisedellytyksiä tiukennetaan. Virtuaalivaluuttatransaktioiden tekemiseen tullaan vaatimaan asianmukaista tunnistautumista, mikä todennäköisemmin tarkoittaa vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Samalla komission suunnitelmiin kuuluu muuttaa rahoitusvälineitä koskevaa sääntelyä niin, että sen piirissä ovat myös rahoitusvälineiksi luettavat virtuaalivaluutat eli ns. security tokenit. Security tokenit tullaan sisällyttämään ainakin markkinoiden väärinkäyttöasetukseen sekä lyhyeksimyyntiasetukseen.

Sääntely tulee koskemaan myös ns. stablecoineja, eli fiat-valuutan arvoon sidottuja virtuaalivaluuttoja. Vielä ei tiedetä, miten komissio suhtautuu euron arvonkehitykseen sidottuun virtuaalivaluuttaan.

Me Nordic Law:lla seuraamme joka tapauksessa virtuaalivaluuttojen sääntelyn kehitystä tiiviisti ja kirjoitamme uudesta sääntelystä lisää heti, kun tietoa julkaistaan.

16.09.2020 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri