22. huhtikuuta 2015 | Jon Hautamäki

Uutishuone

EU-tavaramerkkisääntöjen uudistamishanke etenee

Pitkä prosessi on saamassa päätöksensä kun EU komissio, EU parlamentti sekä neuvosto ovat eilen 21.4.2015 päässeet sopimukseen tulevista tavaramerkkisääntöjen uudistamisista (ns. “Trade Mark reform package” koskien direktiiviä 2008/95/EC sekä asetusta 207/2009/EC).

Uudistamisprosessin päätavoitteena on luoda mahdollisimman yksinkertaiset ja sujuvat tavaramerkin rekisteröimisjärjestelmät kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, jolloin tavoitteena on vähentää kustannuksia sekä lisätä ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

Uudistamispaketti tulee parantamaan yritysten edellytyksiä innovaatioihin, jonka lisäksi paketti tulee luomaan tehokkaan tavaramerkkisuojelun etenkin mahdollisia tuoteväärennöksiä ajatellen.

Uudistamispaketin kulmakivet ovat muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

– huomattavasti vähentyneet kustannukset liittyen tavaramerkkien hakemiseen ottaen huomioon etenkin sen, että EU tavaramerkit kattavat kaikki 28 jäsenvaltiota;

– tavaramerkkien hakemismenettelyt tulevat entistä tehokkaammiksi;

– parannetut edellytykset taistella väärennöksiä vastaan, etenkin EU:n alueen läpi kulkevien tuoteväärennösten suhteen.

EU parlamentin sekä neuvoston tulee vielä virallisesti vahvistaa sovittu uudistamispaketti ja tämä lienee odotettavissa seuraavien viikkojen aikana.

22.04.2015 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri