11. huhtikuuta 2019 | Max Atallah

uutishuone

EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty

Euroopan parlamentti on 26.3.2019 hyväksynyt uuden tekijänoikeusdirektiivin. Direktiivin taustalla on komission ehdotus EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisesta, ja uudistus on osa laajempaa EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehitysstrategiaa.

Uudistuksen myötä kaikki tekijänoikeusrikkomukset ovat jatkossa alustapalvelun vastuulla, vaikka sisällön julkaisisi alustan käyttäjä. Verkossa toimivien alustapalveluiden tulee hankkia asianmukaiset tekijänoikeusluvat tarjotessaan muiden tuottamaa sisältöä. Direktiivi kannustaa hankkimaan vaadittavat lisenssit sisällön blokkaamisen sijaan, ja edesauttaa tekijänoikeuskorvauksien virtausta oikeudenhaltijoille.

Direktiivin keskeisiä tavoitteita ovat reilun ja kestävän kilpailuympäristön luominen sekä kuluttajien aseman parantaminen. Direktiivi ei vaikuta kuluttajien tapoihin käyttää internetiä, vaan keskiössä on yritysten toiminta ja ansaintamallit. Komissaarit Andrus Ansip ja Mariya Gabriel ovat yhteisessä lausunnossaan todenneet direktiivin lujittavan sisämarkkinoiden luovia aloja, ja helpottavan sisällön saatavuutta EU:n kansalaisille. Uudistus tukee kuluttajien oikeusturvaa, eikä direktiivi rajoita sananvapautta tai muitakaan perusoikeuksia.

Alustapalveluiden toiminta on tähän asti ollut EU:n sähkökauppadirektiivin tulkinnallisista epäselvyyksistä johtuen ongelmallista. Alustapalvelut ovat väittäneet olevansa pelkkiä teknisiä välittäjiä ilman korvausvelvollisuutta sisältöjen tuottajille. Direktiivistä seuraavat velvoitteet kohdistuvat eritoten suurin kaupallisiin toimijoihin, ja esimerkiksi start up -yritysten osalta velvoitetaakka on kevyempi.

Eurooppalainen tekijänoikeuskattojärjestö GESAC on julkaissut nettisivuston Article 13, josta löytyy kattava infopaketti direktiivin vaikutuksista. Sivustolta löytyy muun muassa eurooppalaisten start up -yrittäjien kirjoitus direktiivin tuomista hyödyistä.

EU-parlamentin hyväksymä teksti on vielä vahvistettava virallisesti ministerineuvostossa. Direktiivi on määrä implementoida EU:n jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään vuonna 2021.

Uutisen laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

11.04.2019 MAX