17. kesäkuuta 2015 | Jon Hautamäki

tietosuoja & uutishuone

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ottanut askeleen eteenpäin

Neuvosto sai 15. kesäkuuta 2015 aikaan yleisnäkemyksen EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, jossa vahvistetaan digitaaliseen aikakauteen mukautetut säännöt. Asetuksen tarkoituksena on sekä parantaa yksilöiden henkilötietojen suojaa että lisätä liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Yleisnäkemys merkitsee sitä, että neuvostolla on poliittinen yhteisymmärrys, jonka pohjalta se voi nyt aloittaa Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut kokonaisratkaisun saavuttamiseksi EU:n uusista tietosuojasäännöistä. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu parlamentin kanssa on tarkoitus pitää 24. kesäkuuta 2015. Tavoitteena on, että tietosuojauudistus viimeistellään vielä kuluvan vuoden aikana.

Suunniteltu yleinen tietosuoja-asetus tulee olemaan omiaan edistämään vahvempaa tietosuojaa, lisäämään liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä lisäämään ja parantamaan välineitä tietosuojasääntöjen noudattamisen valvontaan, jonka lisäksi henkilötietojen siirrossa EU:n ulkopuolelle, tietosuoja varmistetaan tietosuojan riittävyyttä koskevalla erillisellä päätöksellä.

17.06.2015 JON