20. maaliskuuta 2020 | Max Atallah

corporate & uutishuone

Finanssivalvonta julkaisi yhteenvedon valvojakohtaisesta rahanpesun riskiarviosta

Finanssivalvonta julkaisi 17.3.2020 yhteenvedon sen laatimasta valvojakohtaisesta riskiarviosta liittyen sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun riskeistä. Finanssivalvonnan julkaisemassa rahanpesun riskiarvion yhteenvedossa on nimenomaan kyse vain yhteenvedosta, eikä varsinainen riskiarvio ei ole tällä erää saatavilla. Mainittakoon myös, että kyseinen riskiarvio ei sisällä terrorismin rahoittamiseen liittyvää riskiarviota, vaan siihen Finanssivalvonta palaa myöhemmin vuoden 2020 aikana.

Lyhyesti valvojakohtaisesta rahanpesun riskiarviosta ja nyt julkaistusta yhteenvedosta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (jäljempänä ”rahanpesulaki”) 2 luvun 2 §:n nojalla valvojakohtaisessa rahanpesun riskiarviossa on kyse rahanpesulain valvovana viranomaisena toimivan Finanssivalvonnan riskiarviosta liittyen sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun riskeistä. Tällaisia ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi maksupalveluntarjoajat, luottolaitokset ja virtuaalivaluutan tarjoajat.

Finanssivalvonta toteuttaa rahanpesulain 2 luvun 2 §:n mukaisen riskiarvion neljän (4) eri vaiheen avulla:

 • Toimialakohtaisten ominaisrikien (inherent risk) määrittäminen
 • Arviointi koskien tunnistettujen riskitekijöiden läsnäoloa kullakin toimialalla
 • Arviointi koskien riskienhallintakeinojen tasoa kullakin toimialalla
 • Valvottavakohtaisen riskipisteytyksen luominen

Finanssivalvonnan julkaisema yhteenveto koskee riskiarvion ensimmäistä vaihetta, ja Finanssivalvonta palaa myöhemmin vaiheisiin 2 – 4.

Ydinhuomiot riskiarvion yhteenvedosta

Yhteenvedossa on keskitytty vain toimialakohtaisten rahanpesun ominaisriskitasojen (ns. inherent risk) määrittämiseen. Finanssivalvonta on luokitellut toimialakohtaisesti sen valvottavat seuraaviin riskiluokkiin:

 • Very significant risk
  Maksupalveluntarjoajat (pl. rahanvälitys) (47 kpl)
  Rahanvälittäjät (pl. muut maksupalvelut) (11 kpl)
  Virtuaalivaluuttapalveluntarjoajat (5 kpl)
 • Significant risk
  Talletuspankit (222 kpl)
  Muut luottolaitokset (19 kpl)
 • Moderately significant risk
  Sijoituspalveluntarjoajat (56 kpl)
  Rahastoyhtiöt (36 kpl)
  Joukkorahoitusyhtiöt (11 kpl)
  Vaihtoehtorahastonhoitajat (119 kpl)
  Henkivakuutusyhtiöt (10 kpl)
 • Less significant risk
  Vahinkovakuutusyhtiöt (34 kpl)
  Asuntoluotonvälittäjät (2 kpl)

Riskiarvio ei sisällä arvopaperikeskuksia (1 kpl), tilinhoitajayhteisöjä (7 kpl), säilytysyhteisöjä (10 kpl) ja työeläkevakuutusyhtiöitä (4 kpl) koskevia ominaisriskiarvioita. Finanssivalvonta palaa näihin myöhemmin.

Finanssivalvonta tulee täydentämään riskiarviota

Kuten todettua, tämä yhteenveto on vain osa Finanssivalvonnan valvojakohtaista riskiarviota. Sitä tullaan myöhemmin täydentämään mm. Risk Assessment -tiedonkeruulla, jossa Finanssivalvonta kerää sen valvottavilta tietoa riskeistä ja kontrolleista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen.

Päivitämme tilannetta sitä mukaa, kun Finanssivalvonta julkaisee uutta tietoa riskiarviostaan.

20.03.2020 MAX