13. marraskuuta 2017 | Max Atallah

Tietosuoja

GDPR

Huhtikuun 14. päivänä 2016 hyväksytty EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Yleinen tietosuoja-asetus lisää merkittävästi nykyistä henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä, sillä käytännössä asetus tulee koskemaan jokaista yritystä, joka käsittelee henkilötietoja. Tämä kriteeri täyttyy käytännössä, jos yrityksellä on edes yksi työntekijä taikka asiakas, joka on omiaan konkretisoimaan asetuksen merkitystä ja laajaa soveltamisalaa.

Omassa toiminnassamme olemme kuitenkin huomanneet, että monelle pienemmälle PK-yritykselle tulevan tietosuoja-asetuksen merkitys ei vielä ole hahmottunut, vaikkakin oletusarvoisesti asetus tulee edellyttämään jonkinasteisia toimia lähes kaikilta yrityksiltä. Täten päätimme tarttua härkää sarvista ja tarjota myös pienemmille yrityksille, eli startupeille ja PK-yrityksille, oman alkukartoituspaketin, jonka avulla yritys saa selvän käsityksen henkilötietojen käsittelyn nykytilasta ja konkreettisen toimenpide-ehdotuksen.

GDPR-alkupakettiimme sisältyy täten seuraavat toimenpiteet:

– Yritykselle räätälöidyn GDPR-kyselylomakkeen laatiminen ja lähetys yritykselle

– Yrityksen antamien vastausten ja nykydokumentaation tarkastelu ja analysointi

– Nykytilanteen läpikäynti tapaamisen muodossa

– Konkreettinen toimenpide-ehdotus sisältäen kiinteät hinnat tarvittaville toimenpiteille

Jotta kynnys tilata GDPR-alkupakettimme olisi mahdollisimman matala, on sen kiinteä hinta ainoastaan 500 euroa (+ alv 24 %) riippumatta yrityksen kokoluokasta. Alkupaketin jälkeen tarvittavista jatkotoimenpiteistä tarjoamme kiinteähintaisia kokonaisuuksia, jotka räätälöimme yrityksen tarpeiden mukaan.

Tilaamalla GDPR-alkupakettimme yritys ei ainoastaan saa tietoa henkilötietojen käsittelyn nykytilasta, vaan myös mielenrauhaa siitä, että jatkossa yritys varmuudella noudattaa tulevan tietosuoja-asetuksen asettamia edellytyksiä. Jos täten GDPR-pakettimme kiinnostaa, ota yhteyttä meihin.

-Jon

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri