12. heinäkuuta 2019 | Jon Hautamäki

Uutishuone & Kryptot

Nordic Law avusti Prasos Oy:ta saamaan maksulaitoksen toimiluvan

Prasos Oy on ollut virtuaalivaluuttoihin keskittyvän liiketoiminnan edelläkävijä vuodesta 2012 lähtien. Prasos Oy:n tulevaisuuden tavoitteena on kasvaa yhdestä Pohjoismaiden merkittävimmistä virtuaalivaluutan tarjoajista Euroopan johtavaksi virtuaalivaluutan tarjoajaksi. Tätä tavoitetta tukeakseen Prasos Oy laajensi palveluvalikoimaansa maksupalveluilla, joiden tarjoaminen edellyttää maksulaitoksen toimilupaa ja siihen liittyvän laajan toimilupahakemusprosessin toteuttamista.

Prasos Oy:lle myönnettiin maksulaitoksen toimilupa heinäkuussa 2019, jonka myötä Prasos Oy:llä on nyt oikeus tarjota useita erilaisia maksupalveluita. Prasos Oy on ensimmäinen virtuaalivaluutta-alan toimija Pohjoismaissa, jolle on myönnetty maksulaitoksen toimilupa. Täten kyseessä on varsin merkittävä merkkipaalu koko toimialalle.

Nordic Law avusti Prasos Oy:tä maksulaitoksen toimilupahakemusprosessissa sen alusta loppuun saakka. Prosessi sisälsi mm. hakemusprosessin lähtökohtien ja kokonaisuuden suunnittelun, tulevien maksupalveluiden juridisen määrittelemisen, varsinaisen hakemuksen ja sen liitteiden laatimisen sekä prosessin kokonaisvaltaisen johtamisen.

Koska virtuaalivaluutta-ala on itsessään melko hankala ymmärtää ja lisäksi tiukasti säännellylle finanssialalle luonteeltaan täysin uudenlainen, hakemusprosessissa olivat olennaisessa osassa finanssialan juridisen osaamisen lisäksi virtuaalivaluuttojen ymmärtäminen ja niiden ymmärrettäväksi tekeminen. Näin mahdollistettiin se, että Finanssivalvonta sai kaiken relevantin tiedon ymmärrettävässä muodossa myönteisen päätöksen tekemiseen.

“Kilpailu kryptovaluuttasektorilla tulee seuraavien vuosien aikana kasvamaan ja koimme tarpeelliseksi kehittää liiketoimintaamme ja palveluvalikoimaamme aivan uudella tasolla. Toimilupahakemusprosessi on haastavassa regulaatioympäristössä ollut pitkä ja Nordic Law on ollut merkittävässä roolissa koko prosessin ajan. Olemme todella tyytyväisiä positiiviseen lopputulokseen ja maksulaitoksen toimilupa tulee vahvistamaan asemaamme Euroopassa sekä parantamaan yhteistyömahdollisuuksia perinteisten finanssitahojen kanssa”, Prasos Oy:n toimitusjohtaja Heidi Hurskainen toteaa.

Huomioiden nyt myönnetyn maksulaitoksen toimiluvan, Prasos Oy:llä on oivalliset lähtökohdat jatkuvan kasvun varmistamiseksi, jonka osalta Nordic Law luonnollisesti tukee tätäkin kasvutarinaa.

Nordic Law:lla on laaja kokemus ja korkea osaaminen fintech-yhtiöistä, joten pystymme menestyksekkäästi avustamaan fintech-yhtiöitä heitä koskevissa erilaisissa mahdollisuuksissa ja haasteissa. Jos täten palvelumme kiinnostavat, istumme mielellämme alas kanssasi.

12.07.2019 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri