25. kesäkuuta 2019 | Max Atallah

Corporate & Uutishuone

Työsopimuslaki uudistuu 1. heinäkuuta 2019

Eduskunnan viime vuonna hyväksymä uusi työsopimuslain muutossäädös astuu voimaan 1. heinäkuuta 2019. Muutoksen myötä henkilöperusteisen irtisanomisperusteen kokonaisarviointia tehtäessä työnantajan henkilöstömäärä on pykälätasolla huomioitu. Kyseinen lisäys ei sinänsä tuo muutoksia vallitsevaan oikeustilaan, mutta se painottaa pienen henkilöstömäärän merkitystä henkilöperusteisia irtisanomisperusteita arvioitaessa.

Työsuhteen henkilöperusteisen irtisanomisperusteen on jatkossakin oltava asiallinen ja painava, eikä muutossäädös laske irtisanomiskynnyksen alarajaa. Kuten tähänkin asti, on jatkossa yhtä lailla sovellettava kaikki seikat huomioon ottavaa kokonaisarviointia irtisanomisperusteen mahdollisesta täyttymisestä. Täten jää tuomioistuinten näytettäväksi, millaisia vaikutuksia muutossäädöksestä mahdollisesti seuraa tulevaan oikeuskäytäntöön.

Hallituksen esityksen (HE 227/2018 vp) mukaan pieni henkilöstömäärä saattaisi henkilöperusteista irtisanomisperustetta arvioitaessa korostua esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa työpaikan ilmapiiri on pahoin tulehtunut työntekijän sellaisen menettelyn seurauksena, jota voidaan pitää työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vastaisena.

Pienen henkilöstömäärän merkityksen korostumisesta mahdollisesti seuraavaa helpotusta irtisanomiskynnyksen ylittämiseen rajoittuisi kuitenkin sellaisiin tilanteisiin, joissa työntekijän menettelyllä on työnantajan pienen koon seurauksena olennainen vaikutus jälkimmäiseen, ja tämäkin vasta siinä kohtaa, kun työntekijän rikkomus tai muu olosuhteiden muutos on voitu todeta olevan vähäistä suurempi. Tällaista muutossäädöksen mahdollista vaikutusta ei siten tulisi nähdä työntekijän asemaa nakertavana, vaan kysymys on lähinnä työnantajapuolen liikkumavaran maltillisesta lisäyksestä erityistapauksen ollessa käsillä.

Lopuksi mainittakoon, että myös työttömyysturvalain muutossäädös astuu voimaan 1. heinäkuuta 2019. Jatkossa työttömyysetuuden korvaukseton määräaika, eli ns. karenssi, on 60 päivää (aiemmin 90 päivää) työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Mikäli kaipaat apua työoikeudellisissa asioissa, autamme mielellämme!

Uutisen laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

25.06.2019 MAX

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri