21. toukokuuta 2019 | Max Atallah

Uutishuone

Uusi tavaramerkkilaki astui voimaan 01.05.2019

Eduskunnan hyväksymä uusi tavaramerkkilaki astui voimaan 1.5.2019. Lain kokonaisuudistuksella implementoitiin samalla EU:n tavaramerkkidirektiivin ja Singaporen sopimuksen sisällöt kansalliseen lainsäädäntöön. Läpikäynti keskeisistä muutoksista aiempaan sääntelyyn on siis paikallaan.

Elinkeinoelämän kannalta merkittävä muutos uuden lain myötä kohdistuu luokkaotsikoilla rekisteröityjen tavaramerkkien luokitukseen, sekä siihen mitä tavara- ja palveluluetteloiden katsotaan kattavan. Jatkossa tavaramerkit luokitellaan yhtenäisesti EU:n luokituskäytäntöjen mukaisesti, ja rekisteröidyt luettelot katsotaan kattavan vain sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut. Vanhoissa rekisteröinneissä on esiintynyt epämääräisiä kuvailuja rekisteröintien kattavuudesta, ja näitä tulee uuden lain myötä täsmentää. Rekisteröintien haltijoille varataan mahdollisuus täsmentää luetteloitaan, ja täsmennys tulee suorittaa viimeistään silloin kun tavaramerkin rekisteröinti seuraavan kerran uudistetaan. Tämän määräajan jälkeen kaikkia luetteloita tulkitaan uusien sääntöjen mukaisesti.

Olennainen muutos aikaisempaan on lisäksi se, että uusi laki poistaa vaatimuksen, jonka mukaan tavaramerkin täytyy olla erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Jatkossa tavaramerkiksi pystyy siis rekisteröimään minkä tahansa merkin, jolla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista, ja joka voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Jatkossa tavaramerkiksi voi siis rekisteröidä esimerkiksi multimediasisältöä, kuten liikkuvaa kuvaa tai äänitiedostoja.

Lakiuudistus tuo myös muutoksia hallinnolliseen menettämis- ja mitätöintimenettelyyn. Jatkossa tavaramerkkien ja toiminimien menettämistä ja mitätöintiä voi hakea markkinaoikeuden lisäksi PRH:n puolelta, tuoden elinkeinoelämälle vaihtoehdon tehokkaalle ja nopealle menettelylle.

Uudistuksen ohella korjaantuu niin ikään kotimaisessa rikoslainsäädännössä ollut puute. Jatkossa myös EU-tavaramerkin tai yhteisömallin loukkaus voi tulla Suomessa rangaistavaksi rikoksena tai rikkomuksena.

Lain tuomat muutokset ovat tervetulleita. Uusi laki selkeyttää ja modernisoi vanhentuneen ja epäyhtenäisen tavaramerkkilain vuodelta 1964 vastaamaan tämän päivän tarpeita. Ikävien yllätysten välttämiseksi oikeushaltijoiden on syytä tarkastaa rekisteröintiensä kattavuus, ja ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin.

Kommentaarin laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

21.05.2019 MAX

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri