2. tammikuuta 2019 | Max Atallah

tietosuoja & uutishuone

Uusi tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019

Moni varmaan huomasi, että Suomen kansallinen tietosuojalaki astui voimaan eilen 1.1.2019. Koska EU:n yleinen tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä EU:ssa ja tietosuojalaki ainoastaan täydentää tietosuoja-asetusta Suomessa, on tietosuoja-asetus edelleen henkilötietojen suojan päälaki Suomessa ja muualla EU:ssa.

Tietosuojalailla säädetään tiettyjä poikkeuksia ja tarkennuksia tietosuoja-asetuksen määräyksiin. Esimerkiksi tietosuojalain perusteella tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen lapselle edellyttää, että lapsi on vähintään 13-vuotias, kun taas tietosuoja-asetuksessa vastaavaksi ikärajaksi on asetettu 16 vuotta. Koska moni muukin EU maa on käyttänyt oikeuttaan poiketa tietosuoja-asetuksen asettamasta 16 vuoden ikärajasta, kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten on syytä olla tarkkoja ikärajojen kanssa.

Muut esiin nostamisen arvoiset muutokset ja täsmennykset liittyvät tietosuojaviranomaisten tehtävien ja kokoonpanon täsmentämiseen sekä sananvapauteen henkilötietojen käsittelyssä.

Uuden tietosuojalain myötä vanha henkilötietolaki kumottiin, joten nyt viimeistään olisi syytä korvata henkilötietolain mukaiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet tietosuoja-asetuksen mukaisilla asiakirjoilla. Toki tässä pitää myös korostaa, ettei kenenkään sovi unohtaa tietosuojan käytännön osaamista ja implementoimista, sillä ilman niiden taitamista henkilötietoja ei voi suojata lain mukaisesti. Eli jos koet, että voisitte tarvita apua tietosuojan kanssa, olkaa meihin yhteydessä. Fiksataan yhdessä teidän tietosuojanne kuntoon.

2.01.2019 MAX