3. helmikuuta 2020 | Jon Hautamäki

Vero & Uutishuone

Verohallinnon päivitetty ohje virtuaalivaluuttojen verotuksesta ja loot boxit

Verohallinto julkaisi 22. tammikuuta 2020 päivitetyn ohjeen virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Päivityksen taustalla on alkuvuodesta voimaan tulleen eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen (ks. aihetta tarkemmin käsittelevä Verohallinnon ohje).

Tässä artikkelissa tarkastellaan päivitetyn ohjeen tuomia muutoksia sekä tehdään lyhyt katsaus internet -peleistä saatujen tulojen verottamiseen (eli eritoten ns. loot boxeista saadut tulonkaltaiset erät).

Luovutusvoittojen ja -tappioiden ilmoittaminen

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa on ilmoitusvelvollisuuden osalta linjattu, että jatkossa virtuaalivaluuttojen käytöstä aiheutuvista luovutusvoitoista ja -tappioista tulee antaa ilmoitus jokaisesta verotuksen realisoivasta tapahtumasta ilmoitustavasta riippumatta.

Elinkeinotoiminnan verotus

Elinkeinotoiminnan tulolähteessä arvonlaskujen ja menetysten vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa se, mihin omaisuuslajiin virtuaalivaluutta kuuluu. Kaikkien elinkeinoverolain (24.6.1968/360) (jäljempänä ”EVL”) mukaan verotettavien verovelvollisten verotuksessa sovellettavia omaisuuslajeja ovat rahoitus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuus. Päivitetyssä ohjeessa on huomioitu tulolähdejaon poistaminen, ja EVL 1:2 § perusteella tulolähdejaon poistamisen piiriin kuuluvien yhteisöjen verotuksessa virtuaalivaluutta voi jatkossa kuulua myös EVL 12 a § mukaiseen muun omaisuuden omaisuuslajiin. Elinkeinotoiminnan tulolähteessä virtuaalivaluutta kuuluu kuitenkin yleensä joko vaihto- tai rahoitusomaisuuteen.

Jos yhteisö kuuluu tulolähdejaon poistamisen piiriin, virtuaalivaluutalla käytävää kauppaa verotetaan EVL:n mukaan, vaikka toiminta ei olisi luonteeltaan EVL 1:1 § tarkoittamaa elinkeinotoimintaa. Jos toiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, virtuaalivaluutta kuuluu yleensä muun omaisuuden omaisuuslajiin, ellei sen voida katsoa täyttävän EVL:n muiden omaisuuslajien edellytyksiä. Muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvan virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on yhteisön veronalaista tuloa (EVL 5:1.1 §) ja arvonlasku vähennyskelpoinen suoraan tulosta (EVL 8:1.1 §, EVL 17:1.2 §).

Internet -peleistä saatujen tulojen verotus

Maailman suosituimmista nettipeleistä Fortnite ja CS:GO rakentuvat molemmat samaan malliin, jossa pelaajat hankkivat itselleen kosmeettista ja sosiaalista lisäarvoa pelinsisäisillä mikrotransaktioilla. Varsinaisen pelaamisen ohella peleihin sisäänrakennetuilla arpajaisilla, kuten CS:GO:n loot boxeilla, käydään kauppaa oikeaa rahaa vastaan kolmansien osapuolten kauppapaikoilla. Pelimaailman hinnanmääräytymisperiaatteita voi olla hankala hahmottaa, mutta siihen liittyvä verosääntely on ainakin hyödyllistä tuntea. Tietynlaisen rahanarvoisen CS:GO -skinin sattumanvarainen vastikkeellinen saanti loot box -arpajaisista voi nimittäin konkretisoitua kymmenien tuhansien eurojen tulouttamisena. Olemme jo aiemmin kirjoittaneet loot boxeista, jonka osalta artikkelit löydät sivuiltamme.

Tuloverolain (30.12.1992/1535) (jäljempänä ”TVL”) 110 § mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Virtuaalipelivoitot katsotaan Verohallinnon ohjeen mukaisesti saaduksi vallintaan TVL 110 § tarkoittamalla tavalla vasta sillä hetkellä, kun pelaaja kotiuttaa tulonsa pelistä. Tulojen veronalainen kotiuttaminen tapahtuu siis silloin, kun pelissä käytettävä pelin sisäinen valuutta tai muu peliin liittyvä hyödyke vaihdetaan pelin ulkopuoliseksi virtuaalivaluutaksi, oikeaksi rahaksi tai muuksi rahanarvoiseksi omaisuudeksi.

Nettipeleissä ansainta perustuu henkilökohtaiseen pelaamistoimintaan ja pelien perusteella kertynyt tulo on siten luonteeltaan ansiotuloa. Sillä ei ole merkitystä, että pelaaja on voinut käyttää peliin oikeaa rahaa. Tulouttaminen tapahtuu ja veronalaisen ansiotulon määrä määräytyy saadun vastikkeen tuloutushetken käyvän arvon mukaisesti. Pelaaja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskulunaan selvityksen perusteella vain sen osan sijoituksestaan, jonka perusteella tuloa on saatu.
Jos pelaamisesta ei ole kertynyt verotettavaa tuloa, eivät peliin sijoitettujen varojen menetys tai pelaamisesta muutoin aiheutuneet tappiot ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tällöin on kyse harrastustoiminnan menoista, joita pidetään elantomenoina. TVL 31:4 § mukaan elantomenot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Uuden ohjeen soveltaminen

Siltä osin kuin kysymys on omaisuuden luovutusvoittoa tai -tappioita koskevien säännösten soveltamisesta, uutta ohjetta voidaan päätöksen KHO 2019:42 myötä soveltaa verovelvollisen vaatimuksesta myös takautuvasti verotuksen muutoksenhakua koskevien aikarajojen ja säädösten puitteissa.

Tulee kuitenkin pitää mielessä, että Verohallinto ei ole toimivaltainen viranomainen oikaisemaan verotusta, jos verovelvollinen on jo aiemmin saanut samaa verovuotta koskevan, juuri samaan vaatimukseensa liittyvän verotuksen oikaisulautakunnan tai valitusviranomaisen päätöksen. Verovelvollisen tulee tällöin hakea muutosta kyseisen päätöksen yhteydessä saamansa valitusosoituksen mukaisesti toimivaltaiselta viranomaiselta säädetyssä määräajassa.

Artikkelin laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

03.02.2020 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri