19. elokuuta 2019 | Jon Hautamäki

kryptot & uutishuone

Virtuaalivaluutan tarjoaminen - käsikirja virtuaalivaluuttalain soveltamiseen

Toimistomme on kesän 2019 aikana tuonut esille, että meiltä on tulossa ensimmäinen oma kirja, jonka aiheena on toukokuussa voimaan astunut laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Kirjan nimikkeeksi on valikoitunut Virtuaalivaluutan tarjoaminen – käsikirja virtuaalivaluuttalain soveltamiseen.

Kirja on Suomen ensimmäinen perusteos virtuaalivaluuttalaista. Se on käytännönläheinen käsikirja, jossa käydään läpi pykäläjärjestyksessä uusi laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Teoksen tarkoitus on auttaa lukijaa hahmottamaan uuden lain mukanaan tuomat vaikutukset ja velvollisuudet sekä punnitsemaan eri toimintavaihtoehtoja. Kirjassa tuodaan myös esille uuteen lakiin liittyviä avoimia kysymyksiä, erityisesti lain tulkintaan liittyen.

Teoksessa on huomioitu virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain lisäksi etenkin sen esityöt sekä EU:n viides rahanpesudirektiivi, johon uusi laki pitkälti pohjautuu. Lisäksi teoksessa keskiössä on Finanssivalvonnan heinäkuussa 2019 julkaisema Määräykset ja ohjeet 4/2019, jossa Finanssivalvonta on täsmentänyt virtuaalivaluutan tarjoajien velvoitteita.

Kirjan erityistä kohdeyleisöä ovat virtuaalivaluutan tarjoajien lisäksi sekä virtuaalivaluuttakentän asiantuntijat että yliopistot. Teos on kuitenkin myös muille alasta kiinnostuneille erinomainen tietopaketti virtuaalivaluuttojen maailmaan.

Jos täten kyseinen kirja kiinnostaa, on se mahdollista ennakkotilata TÄÄLTÄ.

19.08.2019 JON