Palvelut

 • Kryptovarat ja Web3
 • Fintech
 • Teknologia, Data & Tietosuoja
 • Verotus
 • Liikejuridiikka ja M&A
 • IPR & Brand Protection

  Liikeidean ja brändin suojaaminen on ratkaisevassa asemassa nykypäivän liiketoiminnassa. Neuvomme ja avustamme asiakkaitamme erilaisissa brändin suojaukseen liittyvissä tarpeissa. Palveluihimme kuuluvat immateriaalioikeudellinen konsultointi, brändisuojastrategian laatiminen sekä avustaminen kansallisissa, kansainvälisissä ja EU-laajuisissa tavaramerkkihakemuksissa. Lisäksi avustamme yrityksiä lisenssisopimusten laadinnassa sekä tavaramerkkiriidoissa.

  Tarjoamme myös konsultointia ja koulutusta yrityksille, jotka tarjoavat immateriaalioikeudella suojattua materiaalia hajautetussa ympäristössä, ja annamme neuvontaa brändin suojaamisesta metaversumissa ja muissa hajautetun ympäristön projekteissa.

 • Riidanratkaisu ja talousrikokset
Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri