Palvelut

 • Kryptovarat ja Web3
 • Fintech
 • Teknologia, Data & Tietosuoja
 • Verotus
 • Liikejuridiikka ja M&A
 • IPR & Brand Protection
 • Riidanratkaisu ja talousrikokset

  Liiketoiminnassa voi tulla vastaan odottamattomia tilanteita, jotka saattavat johtaa erimielisyyksiin sopijakumppaneiden välillä. Avustamme asiakkaita sovinnon edistämisessä, jotta yhteistyö voisi parhaimmillaan jatkua sovinnollisen ratkaisun saavuttamisen myötä. Jokainen asia ei kuitenkaan ole asiakkaan edun turvaamisen kannalta sovittavissa, jolloin edustamme asiakkaitamme myös välimiesmenettelyssä ja yleisissä tuomioistumissa. Yhtiön elinkaaren aikana voi riitatilanteiden ohella syntyä myös epäilyksiä yhtiön toiminnan laillisuudesta. Etenkin talousrikosten kohdalla on syytä huomata, että myös yrittäjä tai muu yhtiön vastuuasemassa oleva henkilö voi joutua muun muassa verotusta, maksukyvyttömyyttä taikka hallitusvastuuta koskevan rikostutkinnan kohteeksi.

  Niin riitatilanteissa kuin myös rikosepäilyjen kohdalla on sovinnollisen lopputuloksen ja oikeusturvan toteutumisen kannalta suositeltavaa ottaa avustaja mukaan mahdollisimman nopeasti. Siinä missä asiantuntijan ammattitaito voi muodostua korvaamattomaksi onnistuneen lopputuloksen kannalta, on keskusteluja tyypillisesti rakentavampaa edistää kokeneen riidanratkaisuun ja epäillyn puolustamiseen erikoituneen asiantuntijan avulla. Meidän avullamme varmistat yrityksellesi tai itsellesi parhaan lopputuloksen.

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri