30. huhtikuuta 2024 | Jere Lehtimäki

uutishuone

Euroopan tietosuojaneuvoston strategia vuosille 2024-2027 hyväksytty

Huhtikuun 18. päivänä 2024 Euroopan tietosuojaneuvosto (jäljempänä ”EDPB”, eng. European Data Protection Board) hyväksyi täysistunnossaan strategiansa vuosien 2024–2027 osalta. Uudella strategiallaan EDPB perustaa toimintansa painopisteet neljään pääpilariin ja niihin kuuluviin avaintoimenpiteisiin.

EDPB:n uuden strategian pääpilarit

EDPB:n uuden strategian neljä pääpilaria muodostuvat seuraavista:

Pilari 1: Harmonisoinnin ja säännönmukaisuuden edistäminen

Pilari 2: Yhteisen täytäntöönpanokulttuurin ja yhteistyön vahvistaminen

Pilari 3: Tietosuojan varmistaminen kehittyvässä digitaalisessa ja poikkisäännellyssä ympäristössä

Pilari 4: Globaaliin tietosuojakeskusteluun osallistuminen

Strategian avaintoimenpiteet

Strategian pääpilareihin kuuluvista avaintoimenpiteistä voidaan mainita muun muassa tietosuojasertifiointien ja -työkalujen edelleen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa, ohjeistuksen käytännönläheistäminen sekä tietosuojasääntelyä toimeenpanevien EU:n laajuisten sääntöjen luominen. Lisäksi, EDPB tunnistaa uudessa strategiassaan tarpeen yhdenmukaistaa tietosuojaa koskeva sääntelykehikko yhteensopivaksi uusille sektoreille, kuten tekoälyä ja uusia digitaalisia palveluita ja teknologioita koskevaan sääntelyyn.

Konkreettinen esimerkki strategiatyön jatkumosta on uuden strategian sitoutuminen niin sanotun Wienin julistusta koskevan suunnan kehittämiseen, eli EU:n laajuisten sääntöjen luomiseen yhteistyössä komission kanssa tietosuoja-asetuksen sisällön täytäntöönpanon helpottamisen vuoksi. Löydät strategian kokonaisuudessaan täältä.

Yhteenveto

Uusi strategia on sisällöltään tervetullut ja osa odotettua jatkumoa EDPB:n tärkeässä työssä. Strategiaa koskevassa tiedotteessa EDPB:n puheenjohtaja Anu Talus totesi uuden strategian laatimiseen osallistuneen kaikki EU:n tietosuojaviranomaiset, vieden olemassa olevaa visiota suuntaan, jolla vastataan tämän päivän tietosuojatarpeisiin alati kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä. Näin voidaankin katsoa olevan, huomioiden EDPB:n uuden strategian määrätietoiset tavoitteet.

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, me olemme Nordic Law’lla kokeneena tietosuojakumppanina mielellämme avuksesi.