5. kesäkuuta 2024 | Johan Thodén

Vero

Unohditko ilmoittaa kryptovaluutoilla saamasi tulot?

Jos sinulla on vuoden 2023 aikana ollut kryptoista saatuja tuloja tai niistä aiheutuneita tappioita, joita et ole vielä ilmoittanut verotuksessasi, kannattaa sinun ottaa tämä artikkeli lukaisuun.

Verohallinnon tietoon tulleet tulot ja vähennykset on listattu verovelvollisille toimitetuilla esitäytetyillä veroilmoituksilla sekä Verohallinnon tietoon tulleiden tulotietojen ja verovelvollisten Verohallinnolle toimittamien veroilmoitusten pohjalta laadituilla verotuspäätöksillä. Jos kuitenkin jälkikäteen huomaat, että sinulla on ollut tapahtumia kryptovaroilla, kuten osto- ja myyntitapahtumia tai muita kryptovarojen käyttöön lukeutuvia tapahtumia, joita ei vielä ole otettu huomioon vuoden 2023 verotuksessa, tulee verotusta oikaista ennen verotuksen päättymistä.

Jos tapahtumia ja käyttötilanteita on määrällisesti paljon, on syytä varautua niiden läpikäymiseen hyvissä ajoin ennen verotuksen päättymistä, sillä tapahtumien läpikäyminen ja luovutusvoittolaskelman laatiminen voi olla aikaa vievä urakka.

Esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös

Verohallinto on toimittanut jokaiselle verovelvolliselle esitäytetyn veroilmoituksen, jonka pohjalta kunkin verovelvollisen on tullut toimittaa mahdolliset korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseen toimittamalla veroilmoituksen Verohallinnolle, eli ilmoituksen puutteellisista tai korjattavista tiedoista.

Näiden tietojen pohjalta Verohallinto on toimittanut kullekin verovelvolliselle verotuspäätöksen koskien vuoden 2023 verotusta. Jos kuitenkin nyt huomaat, että jotkin verotuspäätöksellä esitetyt tulotiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, voi verotusta vielä oikaista ennen vuoden 2023 verotuksen päättymistä. Verotuksen päättymisen ajankohta on verovelvolliskohtainen ja se ilmoitetaan verotuspäätöksellä.

Verovelvollinen vastaa aina itse siitä, että veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja että verotuspäätöksellä esitetyt tiedot vastaavat todellisia tulotietoja. Verohallinnolla on laaja tietojensaantioikeus ja vertailutietopyyntöjen myötä Verohallinto voi myös jälkikäteen saada tiedon kryptovaroilla saaduista tuloista joko suoraan palveluntarjoajilta tai esimerkiksi pankeilta. Jos siis Verohallinnon toimittamalla verotuspäätöksellä on sinun osaltasi puutteelliset tiedot, eli jos esimerkiksi kryptovaroilla saamasi tulot tai tappiot puuttuvat kokonaan tai osittain, on tulojen ilmoittaminen omalla vastuullasi.

Jos Verohallinnon tietoon tulee myöhemmin, että verovelvollisella on ollut tuloja, joita verovelvollinen ei ole ilmoittanut, voi Verohallinto jälkikäteen oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi ja määrätä veronkorotusta, tai käynnistää verotarkastuksen.

Kyrptovarojen luovutusvoittoverotus

Henkilön tuloverotuksessa jokaisesta kryptovarojen vastikkeellisesta luovutuksesta lasketaan luovutusvoitto tai -tappio samalla tavoin kuin esimerkiksi vastikkeellisten osakeluovutusten kohdalla. Kryptovaroista saatu luovutusvoitto lasketaan jokaisen saannon, eli jokaisen hankintaerän tai muun saannon osalta erikseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen kryptovaratapahtuma tulee ilmoittaa erikseen.

Kryptovaran luovutukseksi tai vaihdoksi lasketaan jokainen tilanne jossa, kryptovaraa käytetään. Tämä tarkoittaa, että jokainen kryptovaran käyttötilanne realisoi luovutusvoiton tai -tappion laskennan ja siten myös sen pohjalta määräytyvän veron. Kryptovarat katsotaan luovutetuksi siinä järjestyksessä, jossa ne on hankittu, ellei verovelvollinen osoita muuta.

Verovelvollinen voi kuitenkin saada kryptovaroja myös muilla tavoin kuin luovutusvoiton myötä ja esimerkiksi tilanteissa, joissa virtuaalivaluuttaa saadaan palkkiona jostakin työsuorituksesta, kuuluu saanto verovelvollisen ansio- eikä pääomatuloverotuksen piiriin.

Tarkista verotuksesi päättyminen

Jos huomaat vasta nyt kun veroilmoitus on toimitettu ja verotuspäätös on jo saapunut, että sinulla on kryptovaroilla saatuja tuloja, joita ei ole otettu huomioon vuoden 2023 verotuksessa, niin ei hätää. Verotus päättyy yleensä noin 8–10 kuukautta siitä, kun verotusta koskeva verovuosi on päättynyt. Voit verotuksesi päättymiseen asti ilmoittaa tulot ja vähennykset, jotka olet unohtanut ilmoittaa esitäytettyä veroilmoitusta täydentävällä veroilmoituksella.

Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta voi hakea oikaisulla, jolloin sinulle saatetaan määrätä erikseen myös veronkorotusta ja viivästyskorko. Verotukseen voi hakea oikaisua myös siinä tapauksessa, että olet maksanut liikaa veroja tai jos tulisit toimitettujen tietojen valossa maksamaan liikaa veroja. Verotukseen voi hakea oikaisua verotuksen päättymisen jälkeisten seuraavan kolmen vuoden ajan, mutta on suositeltavaa ilmoittaa oikeat tiedot ennen kunkin verovuoden verotuksen päättymistä.

Meillä Nordic Law’lla on laaja ammattitaito kryptoverotuksesta, kuten myös yritys- ja henkilöverotuksesta kauttaaltaan. Jos kaipaat avustusta kryptovaroilla saatujen tulojen ja tappioiden luovutusvoittolaskelman tai oikaisuvaatimuksen laadinnassa, tai jos sinua askarruttaa kryptovaroilla saatujen tulojen verokohtelu ja tulojen tai tappioiden ilmoittaminen, niin olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä – ammattilaisemme avustavat sinua mielellään!

Artikkelin laadintaan osallistui juristiharjoittelijamme Charlotta Grandell.

 

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri