19. maaliskuuta 2015 | Jon Hautamäki

vero & uutishuone

EU komissio esitteli verotuksen avoimuutta käsittelevän toimen­pidepaketin

EU komissio esitteli 18.3.2015 osana kunnianhimoista työohjelmaansa verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin, jolla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja vahingollista verokilpailua EU:ssa. Keskeinen osa tätä toimenpidepakettia on ehdotus veropäätöksiä koskevan automaattisen tietojenvaihdon käyttöön ottamisesta EU-maiden välillä.

Yhtiöveron kiertämisestä arvioidaan koituvan EU-maille miljardien eurojen menetykset vuosittain. Se myös heikentää tasapuolista taakanjakoa veronmaksajien välillä ja yritysten välistä reilua kilpailua. Yritykset hyödyntävät verosääntöjen monimutkaisuutta ja EU-maiden puutteellista yhteistyötä voittojen siirtämiseen ja verojensa minimoimiseen. Sen vuoksi avoimuuden ja yhteistyön lisääminen on olennaisen tärkeää torjuttaessa aggressiivista verosuunnittelua ja verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Esitellyllä verotuksen avoimuutta käsittelevällä toimenpidepaketilla pyritään varmistamaan, että EU-mailla on käytettävissään tarvittavat tiedot, joiden avulla ne voivat suojella veropohjiaan ja kohdentaa toimenpiteitään tehokkaasti yrityksiin, jotka yrittävät välttyä maksamasta omaa osuuttaan veroista. Komission esityksen mukaan kaikkien EU-maiden pitäisi lähettää joka kolmas kuukausi lyhyt selvitys toisille jäsenmaille kaikista monikansallisille yrityksille annetuista veropäätöksistä sekä toiset jäsenmaat voisivat pyytää lisätietoja, jos jokin päätös vaikuttaisi niiden mielestä epäilyttävältä ja voisi vaikuttaa niiden omiin verotuloihin.

19.03.2015 JON