22. maaliskuuta 2019 | Max Atallah

corporate & uutishuone

Euroopan parlamentilla ja EU:n jäsenvaltioilla alustava sopimus whistleblowereita koskien

Euroopan komission 12. maaliskuuta 2019 julkaisemassa lehdistötiedotteessa ilmoitettiin, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen alustavasta sopimuksesta uusista säännöistä, jotka takaavat tehokkaan suojan EU-lainsäädännön rikkomusten paljastajille (ns. whistleblowerit). Sopimuksen taustalla on komission huhtikuussa 2018 esittämä ehdotus.

Tämänhetkinen sääntely on väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta unionin sisäisesti hajanaisesti järjestetty, ja monen jäsenvaltion säätelemä suojelu on puutteellista. Uusilla EU:n laajuisilla säännöillä on tarkoitus tukea paljastajien suojaa ja luoda rikkomusten ilmiantajille turvalliset ilmoituskanavat. Uudet säännöt ehkäisevät ilmoittajiin kohdistuvia vastatoimia, ja velvoittavat lisäksi kansalliset viranomaiset kertomaan kansalaisille väärinkäytösten paljastamiseen sovellettavista menetelmistä ja suojasta. Säännöt tehostavat petosten, korruption ja veronkierron ennaltaehkäisyä.

Alustavan sopimuksen säännöt kohdistuvat yllämainitun lisäksi laajasti muihin EU-lainsäädännön aloihin, kuten rahanpesun, tietosuojan, unionin taloudellisten etujen suojaamisen, elintarvike- ja tuoteturvallisuuden sekä ympäristö- ja ydinturvallisuuden alueille. Lisäksi jäsenvaltiot ovat vapaita laajentamaan sääntöjen sovellettavuutta myös muille oikeudenaloille, joiden osalta komissio kannustaa valtioita luomaan puitteet uusien sääntöjen periaatteiden mukaisesti.

Lehdistötiedotteessa nostetaan esille komissaari Věra Jourován toteamus siitä, että muun muassa Dieselgate-paljastuksen ja Panama-papereiden kaltaiset vyyhdit ovat viimeistään osoittaneet paljastajien tärkeyden laittomien toimien selvityksessä. Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä muodollisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Uusien sääntöjen myötä edellytykset laittoman toiminnan vastaiseen kamppailuun vahvistuvat entisestään.

Uutisen laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

22.03.2019 MAX