17. maaliskuuta 2015 | Jon Hautamäki

Vero & Uutishuone

HE 363/2014 – Eduskunta hyväksyi arvonlisäverolain muutokset

Hallitus esitti korotettavaksi arvonlisä­verovelvollisuuden ala- ja ylärajaa hallituksen esityksellä HE 363/2014.

Eduskunta hyväksyi lopullisesti hallituksen esityksen 13.3.2015, jonka myötä tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon ja alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja 22 500 eurosta 30 00 euroon vuoden 2016 alusta lukien.

Verovelvollisuusalarajan nostamisella on tarkoitus lieventää pienyritysten verotusta jonkin verran. Alarajaan liittyvän huojennuksen on otaksuttu helpottavan yrittäjäksi ryhtymistä ja arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista sekä osaltaan edistävän työllisyyttä ja estävän harmaan talouden muodostumista. Huojennus kohdistuu yrityksiin, joiden liikevaihto on varsin matala ja jotka yleensä työllistävät vain yhden henkilön.

17.03.2015 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri