24. marraskuuta 2015 | Jon Hautamäki

vero & uutishuone

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Verohallinto on 20.11.2015 julkaissut uuden ohjeen liittyen alati suositummaksi tulevan kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta.

Kapitalisaatiosopimuksella tarkoitetaan vakuutusyhtiön kanssa tehtyä henkivakuutusluokkaan 6 kuuluvaa säästämis- tai sijoittamissopimusta. Tässä ohjeessa käsitellään kapitalisaatiosopimuksen verotusta luonnollisen henkilön tuloverotuksessa ja yhteisön tuloverotuksessa, lukuun ottamatta vakuutuslaitosten ja luotto- ja rahalaitosten tuloverotusta. Ohjeessa käsitellään lisäksi kapitalisaatiosopimusta ennakkoperinnässä, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä varainsiirtoverotuksessa.

Kapitalisaatiosopimuksia on myyty Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Kapitalisaatiosopimuksia markkinoitiin pitkän aikaa lähinnä yrityksille ja muille juridisille henkilöille. Kapitalisaatiosopimusten myynti oli tämän vuoksi Suomessa pitkään varsin vähäistä. Tästä syystä myöskään kapitalisaatiosopimuksen verotukseen ei ole ollut aiemmin tarvetta ottaa kantaa Verohallinnon ohjeissa. Kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta ei ole samoista syistä myöskään muutoin muodostunut vakiintunutta verotuskäytäntöä.

Viime vuosina kapitalisaatiosopimuksia on kuitenkin alettu markkinoimaan myös luonnollisille henkilöille. Kapitalisaatiosopimusten määrä ja niihin sijoitetut varat ovat samalla lisääntyneet huomattavasti. Tämän myötä on myös noussut esiin useita sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole aikaisemmin otettu kantaa Verohallinnon ohjeissa tai muutoin verotuskäytännössä.

Tässä ohjeessa käsitellään kapitalisaatiosopimuksen verokohtelua luonnollisen henkilön tuloverotuksessa, ennakkoperinnässä, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä varainsiirtoverotuksessa. Yhteisöjen tuloverotusta käsitellään lukuun ottamatta vakuutuslaitosten sekä luotto- ja rahoituslaitosten verotusta. Ohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää kapitalisaatiosopimuksen verotuskohtelua.

24.11.2015 JON