1. heinäkuuta 2019 | Jon Hautamäki, Karri Koskikare

vero

Loot boxit ja verotus

Loot boxit ovat yleistermi erilaisille videopeleissä esiintyville laatikoille tai korttipakoille, joita avaamalla pelaaja voi hankkia pelin sisäisiä tavaroita. Loot boxeista saatavilla tavaroilla voi olla suurikin vaikutus pelin kulkuun tai vaihtoehtoisesti ne voivat tuoda vain kosmeettisia lisäyksiä peliin.

Pääsääntöisesti pelaaja ei voi vaihtaa loot boxin sisältöä rahaksi pelin sisällä. Ajoittain pelaajalla on kuitenkin mahdollisuus muuttaa voittonsa rahaksi kolmansien osapuolien kauppapaikoilla, jolloin summat voivat nousta hyvinkin mittaviksi. Tällä hetkellä muun muassa cs.money -alustalla erästä CS:GO-pelin M9 Bayonet -skiniä myydään hintaan 5 547,19 USD.

Tässä artikkelissa pohdimme miten verotuksellisesti tulisi suhtautua loot boxeista saatavien tavaroiden myymiseen. Aiemmassa artikkelissamme käsittelimme loot boxeja ja niiden suhdetta Suomen nykyiseen arpajaislainsäädäntöön, jonka voit lukea täältä.

Mistä on verotuksen osalta kyse?

Arpajaiset ja rahapelit ovat verotuksen alaisia Suomessa. Verotusta säädellään pääosin arpajaisverolaissa (552/1992). Lisäksi Verohallinto on julkaissut ohjeen (A72/200/2017), jonka on tarkoitus kuvata kulloinkin voimassa olevaa verotuskäytäntöä. Virtuaalipalkintojen osalta ei ole erillistä ohjeistusta. Verohallinnon ohjeita kuitenkin päivitetään ajoittain, joten on mahdollista, että tulevaisuudessa virtuaalipalkinnot otetaan ohjeistuksessa erikseen huomioon.

Tuloverolain (30.12.1992/1535) 85 §:ssä säädetään arpajaisvoittojen verovapaudesta voiton saajan tuloverotuksessa. Säännöksen mukaan arpajaisverolain 2 §:ssä tarkoitetuista tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto ei ole saajalleen veronalaista tuloa. Saajan veronalaista tuloa on kuitenkin voitto, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana.

Käänteisesti voidaan täten todeta, että Euroopan talousalueen ulkopuolelta saadut voitot ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa pelaajalle?

Verohallinto esittää ohjeessaan esimerkin, jonka mukaan ulkomaisen yrityksen internetissä järjestämien arpajaisten – joita ei ole kohdennettu erityisesti suomalaisille ja joihin osallistumista ei ole rajoitettu – ei katsota toimeenpannun Suomessa eikä arvontaa katsota suoritettavan Suomessa.

Näin ollen esimerkkitapauksen loot boxeista saatavat voitot katsotaan verottajan mukaan saajansa veronalaiseksi ansiotuloksi ja saajan tulisi oma-aloitteisesti ilmoittaa voittamansa palkinto veroilmoituksella. Palkinnon arvona olisi pidettävä sitä hintaa, joka saataisiin, jos voitto tai palkinto myytäisiin riippumattomien osapuolten välillä. Jos saadulla tavarapalkinnolla ei olisi saajalleen käyttöä eikä palkinto olisi helposti muutettavissa rahaksi, tuotteen arvoa olisi mahdollista kohtuullistaa verovelvolliselta saadun selvityksen perusteella hänen omassa verotuksessaan.

Napsahtaako arpajaisvero maksettavaksi siis heti, kun loot boxista osuu voitto? Verottajan mukaan kyllä. Verottajalla on kuitenkin todennäköisesti tärkeämpääkin tekemistä kuin valvoa yksittäisten pelaajien loot boxeista saamia voittoja.

Selvää kuitenkin on, että jos pelaaja myy loot box voittonsa ja pankkitilille kilahtaa merkittävä summa rahaa, kiinnostuu verottaja varmasti rahojen alkuperästä ja lähestyy pelaajaa selvityspyynnöllä. Tällöin ollaankin ns. jännän äärellä huomioiden niukan verotuskäytännön tämän aihepiirin osalta ja epäselvän oikeustilan.

Jon Hautamäki & Karri Koskikare

1.07.2019 JON