23. lokakuuta 2015 | Jon Hautamäki

vero & uutishuone

Über- ja Airbnb -tyyppisen toiminnan verotusta tarken­nettu

Verohallinto on 22.10.2015 julkaissut tiedotteen liittyen Über-toiminnan verotukseen sekä Airbnb -tyyppisestä vuokraustoiminnasta syntyneiden tulojen verotukseen.

Über-toiminnasta eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetustoiminnasta saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Pääsääntöisesti ei-ammattimainen henkilönkuljetustoiminta on niin pienimuotoista, että sitä ei pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana. Verohallinto ei voi ottaa kantaa toiminnan lainmukaisuuteen, mutta kannanotto on laadittu olettaen, että toiminta ei edellytä liikennelupaa.

Über-toiminnasta johtuneet menot voi vähentää tuloista, jolloin esimerkiksi oman auton käytön menot voi vähentää. Ei-ammattimainen henkilökuljetustoiminta on tyypillisesti niin pienimuotoista, että siitä aiheutuneita menoja ei voida vähentää muista tuloista eikä toiminnan perusteella vahvisteta tappiota.

Airbnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Satunnaisesta vuokraustoiminnasta saaduista vuokratuloista saa vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain vuokra-aikaan kohdistuvat kulut ja vuokraustoimintaan suoraan liittyvät kulut, esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, on kulut suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan. Sekä Über- että Airbnb-toiminnasta syntyvät tulot ilmoitetaan veroilmoituksella.

23.10.2015 JON