4. helmikuuta 2019 | Max Atallah

corporate & uutishuone

Yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Nykyisen lainsäädännön nojalla yksityisen osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. Vähimmäisosakepääoman vaatimus on kuitenkin poistumassa 1.7.2019, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa yksityisen osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön osakepääoma voi olla alle 2 500 euroa tai jopa 0 euroa. Hallituksen esityksen 238/2018 vp mukaan muutoksen tavoitteena on helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Tavoitteena on myös tarpeettoman sääntelyn purkaminen ja sääntelyn sujuvoittaminen.

Uudistuksen jälkeen myös nykyisen lainsäädännön mukaisesti perustetut osakeyhtiöt voivat alentaa osakepääomansa 2 500 eurosta aina 0 euroon saakka, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty osakepääoman vähimmäismäärästä. Pääomaa alentaessa pitää kuitenkin edelleen ottaa huomioon osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojamenettely.

Vaikka uudistus vaikuttaa vähäiseltä, on se hyvin merkittävä etenkin kasvuyritysten näkökulmasta, sillä se helpottaa huomattavasti pienyritysten perustamista ja liiketoiminnan aloittamista. Huomattakoon myös, että osakeyhtiölain uudistukset eivät tule jäämään tähän, vaan uudistuksia on tulossa lähitulevaisuudessa myös mm. velkojiensuojaa koskevaan sääntelyyn.

Mikäli kaipaat apua lakimuutosten tulkinnassa ja hyödyntämisessä, olethan yhteydessä!

Uutisen laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Johannes Lottonen.

4.02.2019 MAX